Xuất phát từ Integer trong tiếng Latinh. Trong toán học, Integer là tập số nguyên, còn trong cuộc sống nó có nghĩa là trọn vẹn và hoản chỉnh. Sự chính trực, chính là sống một cách trung thực, thống nhất từ trong ra ngoài. Tâm ta như thế nào, ta thể hiện ra bên ngoài chính xác như vậy( không có ý nói nghĩ gì nói đó, nếu vậy chỉ đơn giản là năng lực bên trong chưa đủ mạnh), ta đối xử với ai cũng cùng một thái độ- tôn trọng, ta trong môi trường như thế nào cũng là chính ta.
Làm một người chính trực, có khó không? Tất nhiên là khó, siêu khó.
Có một người anh nói với mình là "Điều anh cố gắng mỗi ngày là khiến con người bên ngoài và bên trong anh như nhau. Có phải mọi hiểu lầm trên thế giới này đều đến từ việc con người nói( hoặc làm) không chính xác như những thứ mình nghĩ."Vì không đủ năng lực biểu hiện ra ngoài, vì không đủ dũng cảm, vì không ý thức được nó...Bởi vậy ta phải tập LẮNG NGHE, bằng 2 con mắt, bằng 10 cái tai và bằng cả trai tim mình nữa, lắng nghe chính bản thân mình và người khác bằng cách đó, ta mới thấu hiểu được chính xác suy nghĩ và cảm nhận bên trong.
Ta đối xử với ai cũng cùng một thái độ. Tâm lý học đã nghiên cứu con người có xu hướng sợ những người quyền lực hơn mình, đó là khoa học. Chưa nói đến việc có người ta yêu thương hơn, có người mới nhìn ta đã không muốn nói chuyện. Làm sao đối xử một cách như nhau được? Vậy nên chỉ cần chúng ta biết TÔN TRỌNG sự khác biệt, với ai cũng thái độ tôn trọng là được.
Ta ở đâu cũng như vậy. Chắc ai cũng nghe bài toán, sếp trả lương 10 đồng, mình làm 5 đồng, 10 đồng, hay 15 đồng? Có người khuyên phải làm 15 đồng, mình làm hết sức thì mới biết mình là ai. Và ý đó bị phản biện bằng 1 câu nói " đó là bóc lột tư bản". Với mình, mình dùng thang đo của sự chính trực, thì mình đơn giản làm bằng tất cả khả năng mình có, dù chưa tới 15 đồng nhưng đó chính xác là thứ bản thân mình có thể làm.
Mình nhớ một câu thoại trong 1 bộ film( xin lỗi mình không nhớ tên cũng không nhớ chính xác câu thoại như thế nào), một người thầy nói với bạn nhỏ: "Con nghĩ không ăn cắp chính là chính trực ư? Không phải. Trên thế giới này vẫn nhiều kẻ cả đời chẳng ăn cắp của ai một thứ gì, nhưng vẫn là kẻ không chính trực. Là vì họ luôn dối với 1 người quan trọng nhất, chính bản thân mình." Là người chính trực thật khó, trung thực thôi chưa đủ. Mình cũng không phải là một kẻ chính trực, chỉ là đang cố gắng để trở thành. Mình không biết là một người chính trực mình sẽ được gì nữa, nhưng trái tim luôn cảm nhận nó một cách rõ ràng. 
Một cái note cho anh Roark( nhân vật chính sách Suối nguồn), một nhân vật chính trực hiếm hoi mình từng đọc.