12:45 p.m, lần thứ 2 xem lại phim Howl's moving castle. Mình sẽ viết sau nhé. Giờ mình phải nghỉ ngơi để chuẩn bị đi học =)