Hạnh phúc là học đến bậc thạc sĩ, có một công việc hàng ngày phải động não, thu nhập trên 500 triệu 1 năm càng tốt, lấy chồng lấy vợ nhưng đừng lăng nhăng, mua và đọc trên 50 quyển sách, và có một mục đích cho cuộc đời mình :3 Hạnh phúc xem ra đơn giản nhỉ :3

https://www.facebook.com/lokvietnam/posts/1746568035555845