Như một sự trùng hợp ngẫu nhiên, ngày 16/1/2017 ngày tôi mua đôi giày đầu tiền. 
Yeah ! Đôi giày đầu tiên, bởi lẽ đó là lúc tôi quyết định dùng đồng lương không được mấy của mình để đổi từ việc vẫn mua những đôi giày fake chuyển sang mua một đôi giày realllll. 
Việc mua một đôi giày có gì đặc biệt sao ? Không, tôi nghĩ nó không đặc biệt nhưng nó cho tôi nhiều thứ hơn cả một đôi giày.
Từ đó tôi thay đổi quan niệm của mình về một đôi giày. Tôi tìm hiểu hơn về giày và cả thời trang, tôi biết à thì ra có những loại giày thế này thế này, giá giày thế nào, đôi nào hot, đôi nào nên phải có...
Tôi thay đổi suy nghĩ về hai từ "bản quyền"
Tôi thay đổi luôn cả cách mình dùng tiền. Thay vì một năm mua hai ba hay bốn đôi giày fake khác thì tôi mang đúng một đôi giày trong đúng một năm và đến lúc nhìn lại nó vẫn còn nguyên như ngày mới mua, chỉ khác là đề mòn đi, vải cũ đi, không còn trắng như ngày mới mua.
Tôi chi tiêu hợp lý hơn, tôi biết chi những thứ đáng chi cho lâu dài thay vì chạy theo những thứ nhìn thì ôi rẻ quá, nhưng mua rồi bẵng đi một hai tháng lại phải thay và nhân lên thì ôi thôi quá tốn kém.
Tôi thay đổi cách ăn mặc, tôi biết thêm "chút ít" về thời trang, theo dõi thêm một cơ số channel youtube về thời trang, bookmark thêm kha khá website, theo dõi thêm nhiều fber.
Tôi có thêm mục tiêu nho nhỏ cho cả năm làm việc và đó cũng là động lực.
Còn ti tỉ những thứ tôi có từ việc mua đôi giày "đầu tiên" của cuộc đời mình. 
Tôi không phải sneaker head hay "đầu giày" gì đó. Tôi không ghét người mang giày fake vì tôi cũng đã từng. Tôi cũng không cổ súy cho việc phải real, lúc nào cũng real. Đơn giản chỉ là tôi mua giày.
Hôm nay 16/1/2018 tôi mua đôi giày thứ hai.