Em
Không
tiếc những ngày say mê hẹn hò
tiếc chiều thu bên hồ Tây lộng gió
tiếc những gì ta đã có
giữ những lời hứa cho nhau
đau dù không còn chúng mình
Tiếc
hai người từng ríu rít tung tăng
rằng chẳng ai thương ai nữa
trưa nắng anh thiếu khẩu trang
lang thang ngày lạnh em không ai che gió
có niềm vui nào mãi mãi ư
Sao
ta chia tay thế
anh không muốn về em vẫn quay đi
chẳng giữ tay lại 
ai rồi cũng rời xa?