*** Thật đẹp sao ***
Nếu em nói với anh những vết sẹo hằn dấu trên anh thật đẹp đẽ thì anh liệu có nghe?
Nếu em bảo rằng em muốn hôn, yêu tất cả những dấu vết anh mang anh sẽ không ngăn cản?
Và nếu em ôm lấy anh, trao hết tình say dịu ngọt những nụ hôn chở che lòng thương tổn.
Anh rồi sẽ dần hiểu rằng anh đã được yêu anh chính là quý giá là kho báu cõi trần.
Và rồi anh sẽ biết biết rằng mảnh tình em trao anh vô điều kiện chẳng sợ những ưu phiền.
---
Thơ gốc (Reddit - u/xX_SmolVapeGOD_Xx) https://www.reddit.com/r/Poems/comments/si7ph7/beautiful/
---
Người dịch: Trần Nguyệt Quế