*** Gửi người tình em chưa từng gặp ***
Lặng ngồi dưới trời đêm Đầy sao cùng Nguyệt bạch Đôi khi em tự hỏi Ở phương trời xa xôi Người tình chưa từng gặp Có cùng ngắm sao trời? Em vẫn luôn nghĩ đến Nụ hôn mà ta trao Dù môi chưa từng chạm Chưa gặp gỡ khi nào Này anh ơi, anh có Như em, nghĩ mông lung? Nghĩ về những kỷ niệm Dẫu chưa sẻ chia cùng? Nơi chốn nào ngoài kia Người em chưa từng gặp Đôi tình nhân chia cắt Bởi dòng chảy luân hồi Thời gian như có mắt Nhìn thấu vạn sinh linh Mắt phàm trần em chỉ Thấy được quá khứ mình Hiện tại, và tương lai Bấp bênh, ai nào tính.
Tích tắc, thời gian trôi Sẽ đưa ta gần lại Một ngày chẳng xa xôi Ngày hai ta gặp gỡ Nơi chân trời xa ấy Người em vẫn mong chờ.
---
---
(Bản dịch có thêm/bớt ý so với thơ gốc)
Người dịch: Trần Nguyệt Quế