🙣 🙡
🙣 🙡
I. Một số thứ nằm trong khả năng của chúng ta, và một số thứ khác thì không. Trong khả năng của chúng ta là quan điểm (ý kiến), chuyển động đối với một điều, mong muốn, ác cảm (đánh động từ một thứ); và trong một từ, bất kể hành vi của chúng ta là gì: không phải trong quyền lực của chúng ta là cơ thể, tự do, uy tín, thư phòng (sức mạnh thẩm phán), và trong một từ, bất cứ điều gì không phải là hành vi riêng của chúng ta. Và những điều trong quyền lực của chúng ta là bởi tự do tự nhiên, không bị hạn chế cũng như không bị cản trở: nhưng những điều không nằm trong quyền lực của chúng ta là yếu ớt, lém lỉnh, chịu sự hạn chế, trong sự kiểm soát của người khác. Sau đó hãy nhớ rằng nếu những thứ thuộc về bản chất sẽ không được tự do, và những thứ thuộc quyền của người khác là của riêng bạn, bạn sẽ bị cản trở, bạn sẽ than thở, bạn sẽ bị xáo trộn, bạn sẽ đổ lỗi cho cả thần và người: nhưng nếu bạn nghĩ rằng chỉ cái nào là của riêng bạn mới là của riêng bạn, và nếu bạn nghĩ rằng những gì là của người khác, như nó thực sự là, thuộc về người khác, không có người đàn ông nào sẽ ép buộc bạn, không có người đàn ông nào cản trở bạn, bạn sẽ không bao giờ đổ lỗi cho bất kỳ người đàn ông nào, bạn sẽ không làm gì một cách vô tình (trái với ý muốn của bạn), không người nào làm hại bạn, bạn sẽ không có kẻ thù, vì bạn sẽ không bị tổn hại gì.
Nếu sau đó bạn mong muốn (nhắm đến) những điều tuyệt vời như vậy, hãy nhớ rằng bạn không được (cố gắng) giữ chúng bằng một nỗ lực nhỏ; nhưng bạn phải bỏ rơi một số thứ hoàn toàn, và trì hoãn những người khác cho hiện tại. Nhưng nếu bạn cũng ước những điều này (những điều tuyệt vời như vậy), và quyền lực (thư phòng) và sự giàu có, có lẽ bạn sẽ không đạt được ngay cả những thứ này (quyền lực và sự giàu có) bởi vì bạn cũng nhắm vào những thứ trước đây: chắc chắn bạn sẽ thất bại trong những điều mà chỉ có hạnh phúc và tự do được bảo đảm. Ngay sau đó, hãy tập nói với mọi biểu hiện khắc nghiệt, Bạn là một ngoại hình, và bạn không phải là người như thế nào. Sau đó, kiểm tra nó theo các quy tắc mà bạn có, và bởi điều trước tiên và chủ yếu, cho dù nó liên quan đến những thứ thuộc quyền của chúng ta hay những thứ không thuộc quyền của chúng ta: và nếu nó liên quan đến bất cứ điều gì không thuộc quyền của chúng ta, hãy sẵn sàng nói rằng nó không liên quan đến bạn.
II. Hãy nhớ rằng mong muốn chứa đựng trong nó nghề nghiệp (hy vọng) đạt được điều mà bạn mong muốn; và nghề nghiệp (hy vọng) trong ác cảm (chuyển từ một thứ) là bạn sẽ không rơi vào điều mà bạn cố gắng tránh: và kẻ nào thất bại trong ước muốn của mình thì thật là bất hạnh; và ai rơi vào điều mà anh ta sẽ tránh, thì không hạnh phúc. Nếu sau đó bạn cố gắng chỉ tránh những điều trái với tự nhiên nằm trong khả năng của bạn, bạn sẽ không tham gia vào bất kỳ điều nào mà bạn sẽ tránh. Nhưng nếu bạn cố gắng trốn tránh bệnh tật hoặc cái chết hoặc nghèo đói, bạn sẽ không hạnh phúc. Vậy thì hãy bỏ bớt ác cảm khỏi tất cả những thứ không thuộc quyền năng của chúng ta, và chuyển nó sang những điều trái với tự nhiên mà chúng ta có thể làm được. Nhưng mong muốn hoàn toàn cho hiện tại. Vì nếu bạn muốn bất cứ điều gì không thuộc quyền lực của chúng ta, bạn thật là người không may: nhưng những thứ trong khả năng của chúng ta, và điều tốt mà chúng ta mong muốn, chưa có gì là trước bạn. Nhưng chỉ sử dụng sức mạnh của việc di chuyển tới một vật thể và dừng lại khỏi nó; và những sức mạnh này thực sự chỉ nhẹ và có ngoại lệ và thuyên giảm.
...