Ấy ơi, lại đây chơi!
Tớ có hẳn quả đồi
To đùng, xinh khủng khiếp
Trùng trùng và điệp điệp...
Nếu ấy thích kiếm hiệp,
Đây - Thanh kiếm khổng lồ!
Tớ có cả hồ lô,
Bảo bối gì cũng có.
Kia khủng long ăn cỏ,
Đây Xúc Cẩu, Xe Lu,
Kia là lũ kẻ thù,
Chờ chúng mình tiêu diệt...
Trong muôn vàn câu chuyện,
Tớ tưởng tượng trong đầu,
Bọn chúng đều như nhau
Hiện lên rồi biến mất...
Chỉ có ấy là thật,
Nhưng lại chẳng thấy đâu
Trong thế giới đa màu,
Chỉ ấy là trong suốt...
Tớ chỉ biết suốt ruột
Bao giờ ấy hiện hình?
Đến chơi nào, bạn xinh!
Tớ - một hành tinh đẹp...

P/s: Bài thơ có cảm hứng sau gần tháng cày nhạc của Hoa Thần Vũ, đặc biệt xúc động với bài Tôi và Giả hành tăng

Yo Le. 07.10.2019