PHỐ THỊ LUNG LINH NGẬP ÁNH ĐÈN
THẾ GIAN HÒ HẸN CHỐN BON CHEN
NHÂN TÌNH THẾ THÁI ĐỜI DÂU BỂ
NGẪM SỰ GANH ĐUA SỨC HẸN MÒN.
24.12.2018