Nói vậy cho oai thôi, tôi chẳng dám dẫn bạn đi đâu. Bạn đi với tôi dễ lạc lắm.
Chẳng qua là tôi ngồi trong nhà đọc sách suốt ngày cũng hơi tự kỉ và thèm giao tiếp (dù là giao tiếp với cái máy Canon cũ dỉn) nên hôm nay tôi hứng lên lảm nhảm đôi điều.
Tôi phân loại ra thành mấy nền văn học chính cho dễ theo dõi và chỉ gợi í những tác phẩm nổi tiếng, thật dễ đọc, dễ kiếm.
Mấy thứ dị dị, hay ho hơn nữa tôi để dành nói chuyện với bạn sau nhé ^^