Phải chết đi, để trở thành huyền thoại.
Vì lý tưởng, nghĩa là bất khả thi.
Sau mỗi đêm, chỉ mình ta trở lại.
Là True Love, thì phải bất khả tri.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Vậy, True Love đó, những thứ khác, và tương lai]
"Để làm gì?"
Light: "…"
"Anh đã nói là để bổ sung định nghĩa về em."
[Nhưng đó là kết quả, không phải nguyên nhân.]
Light: "…"
[Vậy lại viết mấy thứ đó lên Spiderum?]
Light: "Rồi mọi lời giải thích đều đến sau hiện tượng thôi."
[Ừ, một cách biện hộ, để né tránh, mọi thứ vô nghĩa.]
Light: "Vậy đêm nay, em ngủ trước đây."
[…]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Và cả cái bài này nữa.]
"Rồi đến một lúc nào đó, người ta không nên giải thích nữa."
I spend whole life lying to myself that I have to live like my life have a meaning.
[Nghe hay đó, nhưng lừa mình được rồi, đừng lừa cả người khác nữa.]
"Em nên nhắc anh khi "một lúc nào đó"."
Light: "..." (Ngủ rồi @@)