Tôi thực sự không thích đọc các bài viết tóm tắt, đánh giá hay cảm nhận về sách và lấy làm đó là kiến thức, thông tin tôi có được. Mà đó chỉ là một kênh tôi dùng để tham khảo sách để đưa ra quyết định mua và đọc sách đó hay không thôi. Bởi vì đó không phải là những gì bạn có được, mà đó là những gì người viết chia sẻ từ những gì họ cảm nhận được từ cuốn sách.
Ảnh minh họa (nguồn internet)
Còn tôi, tôi sẽ mua cuốn sách đó, tôi sẽ đọc nó để tôi biết nó nói về điều gì, tôi có thể học hỏi được những điều gì hay từ tác giả. Bởi vì, tôi tôn trọng những kiến thức có trong sách mà tác giả mang lại bằng chính những trải nghiệm, học tập thông qua ngôn từ của họ. Việc đọc đã giúp tôi có thêm kiến thức, có những cảm nhận của riêng tôi về những gì tác giả chia sẻ và tôi cảm thấy may mắn khi biết đến cuốn sách đó dù nó có ích cho tôi hay không. Vì tôi đã có cơ hội được trò chuyện với tác giả, được biết thêm một người bạn, một người thầy.
Nguồn: Tientala