Giới thiệu

Tổng hợp
Xu hướng Công nghệ qua 1 thập kỷ nghiên cứu


1. Macro technology forces at work -  Lực đẩy Công nghệ Vĩ mô trong công việc
2. AI-fueled organizations - Các tổ chức sử dụng Trí thông minh Nhân tạo
3. NoOps in a serverless world - Không cần Vận hành trong một thế giới không có máy chủ
4. Connectivity of tomorrow - Kết nối của Ngày mai
5. Intelligent interfaces - Giao diện Thông minh
6. Beyond marketing: Experience reimagined - Vượt ngoài Marketing: Tái tưởng tượng trải nghiệm
7. DevSecOps and the cyber imperative - Mệnh lệnh trong Vận hành Bảo mật và Không gian mạng
8. Beyond the digital frontier: Mapping your future - Vượt ngoài Biên giới Kỹ thuật số - Định hình tương lai của bạn

Cộng tác Viên


Nhóm Nghiên cứu


Lời cảm ơn Đặc biệt


Về Ấn phẩm và Công ty Deloitte