Ai mà chẳng có đôi lúc động lòng. Một cái nắm tay, một ánh mắt đắm đuối hay sự nũng nịu với một người khác giới. Có cô gái nào luôn luôn khước từ điều đó?
Cũng biết tủi thân và đôi khi yêu thầm. Nhưng không việc gì phải xấu hổ. Không chuyện chi phải đắn đo. Vì cô ta biết đó là cảm xúc và điều duy nhất cô ta làm là quan sát nó rồi nhìn nó lặng lẽ ra đi.
Phải, cô ta chỉ thả hồn trong phút giây ngắn ngủi. Có lẽ vì vậy mà ai đó từng nói rằng: cô ta trải nghiệm chứ không tương tư.
Vì cô ta biết đó là cảm xúc và điều duy nhất cô ta làm là quan sát nó rồi nhìn nó lặng lẽ ra đi...
Vì cô ta biết đó là cảm xúc và điều duy nhất cô ta làm là quan sát nó rồi nhìn nó lặng lẽ ra đi...