Có những ngày buồn quá
Không sao nở nụ cười
Nước mắt cứ rơi thôi
Lòng phập phồng sợ hãi

Cái đầu toàn nghi ngại
Trái tim nặng buồn rầu
Nhắm mắt ngủ thật lâu
Trốn đi đâu mãi mãi???

- Yo Le. 17.3.2021