Bình thường ít khi thích kéo khóa áo, vì thấy rộng, khó cử động, rồi trông lúc nào cũng cứ lùng thùng...

Ương thế, nhưng mà... Cho dù hay quên đến mấy, hay là chẳng để tâm.

Gió lạnh chưa hết, nàng bân may áo chưa xong.

Tự nhiên cúi xuống, khóa áo đã được kéo lên từ lúc nào.