Chủ nghĩa Dân Tộc Do Thái là gì vậy ?
Chủ nghĩa dân tộc của người Do Thái là gì nhỉ ?

I > Lịch sử dân tộc Do Thái bắt đầu từ Abraham
Đầu tiên, ngó lại một chút về lịch sử của dân tộc do thái. Trong thời đại của abraham, Avraham đã từng cố gẳng cải đạo nhiều dân tộc. Ông làm chuyện ấy bằng cách dựng một túp lều và cho phép nhiều người từ mọi nơi đến đây và học hỏi về Thiên Chúa. Vào thời đại exodus di cư khỏi ai cập, lại một lần nữa, dân do thái chấp nhận những người cải đạo muốn chung sống với người do thái và trở thành một phần của dân tộc. 

Theo truyền thống do thái, những người này được gọi là “eruv rav” hoặc “đám đông pha trộn hỗn hợp con lai nhiều dân tộc” (mixed multitudes of people) là những người không đến từ các chi tộc israel, nhưng họ đã thấy các phép lạ xảy ra ở ai cập và muốn gắn bó với Thiên Chúa.

Theo truyền thống thì eruv rav là nguồn gốc của nhiều điều xấu mà người do thái đã làm. Một số giải thích rằng, điều này xảy ra là bởi vì trong khi họ lấy cảm hứng từ Thiên Chúa và kính sợ Ngài, họ không thực sự trung thành với dân tộc do thái.
II < Sự phản bội dân tộc trong nội bộ giữa những người do thái
Vài trăm năm trước, trước cả thời đại ki tô giáo, các nhà lãnh đạo của quốc gia do thái, đã chiến đấu trong một cuộc chiến tranh với dân tộc idumea (edom). Sau khi chiến thắng, và họ đã quá mệt mỏi vì phải chiến tranh từ thế hệ này sang thế hệ khác, ban lãnh đạo do thái đã quyết định thuyết phục tất cả thành viên của dân tộc edom cải đạo sang do thái giáo. 
Dân tộc edom đã cải đạo, và những thế kỷ sau đó, một số người do thái gốc edom (cụ thể là vua herod) liên minh với la mã rome, trở thành các nhà lãnh đạo israel và họ đã rất tàn nhẫn với người do thái. 
Vua Herod người do thái gốc edom đã rất tàn nhẫn với người do thái
Một lần nữa, lòng trung thành của họ với dân tộc do thái bị nghi ngờ.
Vì vậy, người do thái nói chung, không thích cải đạo với số lượng khổng lồ của những người đang tham gia “đội chiến thắng”.
III <> Ngay cả chính bản thân người do thái còn không tin tưởng đồng hương và đồng bào mới của mình

Luôn có sự nghi ngờ về lòng trung thành của người cải đạo đối với do thái giáo và dân tộc do thái. Trong các tôn giáo khác như là ki tô giáo và hồi giáo, điều ấy không phải là một vấn đề lớn, bởi vì đó là những tôn giáo tạo thành từ nhiều dân tộc, trong khi đó do thái giáo là một tôn giáo duy nhất tạo ra một dân tộc duy nhất. 

Bạn không thể làm người do thái mà không trở thành một phần của dân tộc do thái (you can’t be jewish and not be part of the jewish people)
IV / Đối với người Do Thái thì chất lượng dân tộc hơn số lượng

Trên cấp độ khác, người do thái không quan tâm về việc mất đi nhiều thành viên của dân tộc, hoặc không có đủ người do thái xung quanh. Trong kinh thánh Torah, Thiên Chúa nói rằng sẽ không tính trực tiếp số lượng người do thái, hoặc người nào khác hay một bệnh dịch tai họa tai ương thiên tai sẽ đến. 
Người do thái cũng đã được hứa rằng người do thái sẽ là một dân tộc bất tử vĩnh cửu. Người do thái sẽ không bao giờ chết hết (hay biến mất hoàn toàn). 

Bởi vì lời hứa ấy, và một tuyên bố chung rằng số lượng dân tộc này nên không thực sự được tính (trừ những việc thật cần thiết như là để xây dựng các dự án cộng đồng hay giúp đỡ người nghèo) người do thái không quan tâm rằng dân số người do thái là “quá nhỏ”, hoặc các dân tộc khác đông hơn so với người do thái.
V_ Chủ nghĩa dân tộc Do Thái vs các chủ nghĩa dân tộc khác

Từ góc nhìn của đạo do thái, người do thái biết điều gì là đúng và phù hợp với dân tộc người do thái. Người do thái biết sự thật, và người do thái không cần phải cạnh tranh với bất cứ ai khác trên thế giới. Người do thái chia sẻ những gì người do thái biết về Thiên Chúa và sự kết nối với Ngài, và sống trong một xã hội công bằng. 
Phần còn lại về chi tiết của các dân tộc khác như là cách họ đang sống / lối sống của họ như thế nào không phải là mối quan tâm của người do thái. Miễn sao là họ hành động công bằng, hòa bình và họ không cố gắng chiếm lấy quê hương của người do thái, người do thái để cho các dân tộc khác sống tùy theo ý họ muốn.

Theo https://vanhoacuanguoidothai.wordpress.com/2017/10/30/nguoi-do-thai-khong-truyen-dao/ #dandothai #dantocdothai #chunghiadantoc #dantoc #chunghia