tuổi 18 là gì nhỉ,đó là tuổi đánh dấu cho cột mốc bạn đã trưởng thành và trưởng thành chính là khi chúng ta phải tự đưa ra những lựa chọn cho chính cuộc đời của mình.-những lựa chọn có thể làm thay đổi cả con đường đi của bạn.
Với tôi,đúng như tiêu đề của bài viết,cảm giác chông chênh là một cảm giác bao trùm trong tôi,tôi vạch ra cho mình nhiều con đường đi và con đường nào cũng thấy thật gian nan cũng thấy phải đánh đổi một điều gì đó.Và tôi tự hoài nghi chính mình.Tôi lâm vào cảm giác bế tắc trong những lựa chọn của chính mình.Tôi dần dần nhận ra mình đang quá phụ thuộc vào những tác động của môi trường và đang đánh đồng giữa việc học và hành .
Tuy còn trẻ nhưng từ bé tôi tự nhận thấy mình hay suy nghĩ nhiều quá,phải chăng vì suy nghĩ quá nhiều nên hành động ít đi.Tôi ưa sự hoàn hảo ,mọi thứ phải rõ ràng và tôi thích được ghi nhận.Nhiều khi chính tôi cũng tự hỏi mình đang quá ảo tưởng,mình đang trở thành một người mà chính mình cũng không thích.
Chênh vênh ,chông chênh trong những lựa chọn quyết định chính tương lai của mình,tôi thấy mình phải dám lên,bớt sợ đi và tin vào những điều đúng đắn,đừng để những định kiến từ xưa cũ cản trở bạn bởi hơn ai hết chính bạn mới là người sống cuộc đời của chính mình.Hãy đặt cho mình những câu hỏi đâu là những giá trị quan trọng trong cuộc đời của bạn,đâu là điều khiến bản thân bạn muốn trở thành,đâu là con đường phù hợp nhất với bạn và hiện tại bạn đang ở đâu
Khi đã quyết định thì tôi xin bạn hãy tin rằng đó là lựa chọn phù hợp nhất với bạn trong hoàn cảnh lúc ấy rồi,bạn cũng rất đắn đo khi đưa ra quyết định đó rồi.Điều duy nhất bạn cần làm sau khi đưa ra quyết định là làm thế nào để sống tốt nhất trong một khoảng thời gian trên con đường mà bạn đang đi.
Tôi chào bạn-tuổi 18 !!!