Đây là khóa học của Pixar giới thiệu về quá trình và các công đoạn mà Pixar làm một bộ phim hoạt hình. Mỗi công đoạn được chia thành các phần nhỏ được giải thích cặn kẽ, dễ hiểu, có ví dụ cụ thể được lấy từ chính phim mà Pixar làm

Pixar in a Box

Đối với nhưng ai không làm phim hoạt hình mà chỉ viết lách, mình thực sự khuyến khích mọi người xem và tham khảo "Nghệ thuật kể chuyện"- The art of storytelling
Bạn sẽ hiểu được về cấu trúc cơ bản của một câu chuyện, cách xây dựng nhân vật và cách câu chuyện được chuyển biến như thế nào để trở nên hấp dẫn... Nói chung đây là một khóa học cực kỳ đáng xem.