Người buồn thì rất hay cười,
Người hay than khóc, thói đời: chả xui!
Vì người đâu thể chỉ vui.
Vì đời đâu thể chỉ xui với buồn...

Yo.30.08.2020