Ngày 25/5/2021

Phần IV: Viết quảng cáo (Hoàn thiện bài viết)

Mô hình AIDA huyền thoại
A (Attention): Tiêu đề, hình ảnh
I (Interest): Phụ thuộc tiêu đề (giải thích tiêu đề, chỉ ra vấn đề, đào sâu nỗi đau, khai thác insight, vẽ ra viễn cảnh, đưa ra cam kết, giới thiệu sản phẩm)
D (Desire): Lý do tin tưởng (giải thưởng, nghiên cứu khoa học, khách hàng, KOLs/ chuyên gia, thành tựu); Lý do hành động (Khan hiếm, khuyến mại)
A (Action): Kêu gọi hành động, hướng dẫn hành động.

Quy trình hoàn thành bài viết

- Tiêu đề
- Free writing (bắt tay vào viết, nghĩ gì viết đó)
- Đọc to
- Sửa lỗi lủng củng
- Phân tầng ý
- Cắt câu thừa
- Soát lỗi chính tả
- Soát dấu câu
- Chuốt lại cả bài
Chuyện viết hoa. chuyên cung cấp. nó. Các video chia sẻ có lộ trình rõ ràng, rất hữu ích. nhiều phần, và hiện nay đang có 4 phần về Chuyện Nghề Viết.
Một số lời khuyên khi luyện viết:
- Nếu khó diễn đạt ý, thay vì viết một câu dài, hãy tách nhiều câu đơn.
- Cố gắng dùng nhiều từ đồng nghĩa và từ ám chỉ để tránh lặp từ.
- Thường xuyên sử dụng từ nối và dùng một cách đa dạng.

Quy trình thực hành

Chọn sản phẩm: 
-Cả sản phẩm vật lý và phi vật lý
- Cả sản phẩm quen thuộc và mới lạ
- Cả sản phẩm có nhiều thứ để nói và có ít thứ để nói.
Nghiên cứu sản phẩm:
- Phân tích 3 tầng giá trị sản phẩm.
- Làm bảng 16 thông tin sản phẩm
Nghiên cứu khách hàng:
-Chia hành khách thành các nhóm độc giả cụ thể.
- Xác định 3W
- Đi tìm càng nhiều insight càng tốt.
Lên kế hoạch viết bài:
- Theo bảng mẫu
Viết:
- Viết càng nhiều càng tốt.

AIDA

Kết thúc buổi học hôm nay 12h08.