Những tháng ngày bình dị
Sáng dậy đón bình minh
Uống nước ở trong bình
Ăn bữa cơm dịu ngọt

Thở ra cùng chim hót
Hít vào cùng mây bay
Làm việc suốt một ngày
Xong xuôi thì đi ngủ

Hiện hữu thôi là đủ
Chẳng mất cũng chẳng còn
Chẳng tha thiết vàng son
Chẳng kiếm người lui tới

Trong mình là thế giới
Suối ngọt lẫn bão giông
Đủ cả nắng ngày đông
Lẫn đêm dài sao sáng.

Yo. 15.04.2021