Nguồn gốc của sự giàu có, sự sung túc không nằm bên ngoài chúng ta.
Trên sao thì dưới vậy, trong sao thì ngoài vậy
Tất cả là của bạn, từ lúc bắt đầu nó đã là của bạn, khi tới khi kết thúc nó luôn là của bạn...