1. Cách tính BMR ( Chỉ Số Năng Lượng của một người tiêu thụ trong một ngày mà chưa vận động). Nam: [ (13.397 x Trọng lượng kg) + (4.799 x Chiều cao cm) - (5.677 x Tuổi năm) + 88.362 ]

Nữ : [ (9.247 x Trọng lượng kg) + (3.098 x Chiều cao cm) - (4.330 x Tuổi năm) + 447.593 ]


2. Cách tính TDEE ( chỉ số năng lượng tiêu hao khi hoạt động thế chất).

- Bạn ít vận động: BMR x 1.2

- Bạn vận động nhẹ: 1-3 lần/1 tuần: BMR x 1.375

- Bạn vận động vừa phải: 3-5 lần/ 1 tuần: BMR x 1.55

- Vận đông nhiều 6-7 lần: BMR x 1.725


Ví dụ: Mình 70kg, cao 1m75, tuổi 29 chỉ số TDEE = 2629 Khi có chỉ số TDEE rồi, thì nếu mình ăn bằng với TDEE thì sẽ giữ được cân. Nếu muốn tăng Cân thì ăn vượt TDEE, nếu muốn giảm Cân thì ăn ít hơn TDEE.Nguồn: FB Võ Xuân Lộc