31% em gái từng bị quấy rối tình dục trên xe buýt, đó là con số nổi bật nhất tại bài viết của Vietnamnet.


Bài viết cũng đưa ra một số thống kê về phản ứng của những người “không-liên-quan”, cụ thể: 45% trong số người đã chứng kiến không giúp đỡ. Lý do không giúp đỡ là do sợ bị trả thù hoặc bị đánh hoặc "không phải việc của tôi".


Chẳng bàn người bị hại là con gái hay con trai, vì con nào thì cũng có khả năng bị quấy rối hết. Chỉ muốn thắc mắc một câu đơn giản: Nếu bạn nhìn thấy hành vi quấy rối ở nơi công cộng, bạn sẽ hành động như thế nào?