Tôi đã bỏ fb được 1 ngày , trong quá trình học tập ở lớp cũng như những lúc về đi tàu về nhà thì thấy nó có gì kha khá về cái nhìn này . Còn bạn đã bỏ mạng xã hôi bao lâu ?? =)) èo kì này chắc bỏ luôn nó tốn thời gian quá nhiều đấy lmaoaoaooao