- "Thái độ, văn hóa tôn sùng sự giàu có nói chung và người giàu nói riêng, từ đó dẫn đến thái độ coi thường hay thậm chí là bỏ mặc người nghèo khó, là nguyên nhân lớn nhất và phổ biến nhất dẫn đến sự băng hoại đạo đức xã hội."
- "Không nên nhầm lẫn giữa Trí Tuệ, Đức Hạnh (thứ cần được tôn vinh) với sự giàu có."
Trích: The theory of moral sentiments // Adam Smith // Tác gia lớn nhất về kinh tế - thị trường tự do.
Adam Smith được mệnh danh là "Cha đẻ của chủ nghĩa tư bản".
Tượng Adam Smith
Tượng Adam Smith
Bài viết chỉ có vậy thôi!