Hai đồng xu đặt kề nhau, đồng to có bán kính bằng đôi đồng nhỏ (R=2r). Xoay đồng nhỏ quanh đồng to cho đến khi nó quay về đến vị trí cũ. Hỏi khi đó đồng nhỏ tự xoay quanh nó được mấy lần?
Chú ý: Không nên tưởng bở.