Trong nhiếp ảnh, silhouette (ảnh ngược sáng) là những tấm hình có chủ thể chính màu đen trên nền sáng. Để đạt được hiệu ứng này, nhiếp ảnh gia sẽ hướng camera vào phía nguồn sáng một góc phù hợp sao cho chủ thể chính sẽ tối hơn so với nền ảnh. Kỹ thuật chụp ngược sáng có thể thực hiện với bất kỳ nguồn sáng nào, nhưng thường được sử dụng nhất là ánh sáng mặt trời mọc hoặc hoàng hôn. 
Sihouette đã xuất hiện từ rất lâu. Khi gõ cụm từ này trên Google, bạn sẽ thấy hàng chục nghìn kết quả khác nhau. Tuy nhiên, một bức ảnh ngược sáng tốt cần nhiều yếu tố như nền ảnh nên có màu sắc đẹp, chủ thể phải đủ ấn tượng và truyền tải được cảm xúc tới người xem,...
Sau đây là những tấm hình ngược sáng mà mình sưu tập được. Hi vọng bạn sẽ thích:
Photographer: Erika Thornes
Photographer: Erika Thornes
Photographer: Erika Thornes
Photographer: Paul Goldstein
Photographer: Unknown
Photographer: Saravutravut Wanset
Photographer: Saravutravut Wanset
Photographer: Saravutravut Wanset
Photographer: Saravutravut Wanset