#47: Hôm nay bị chán làm thơ
Gõ tay lên phím, ngẩn ngơ cả người
Hay là vẫn tại bệnh lười
Thơ thơ thẩn thẩn, cười cười cho qua.

Yo Le.26.11.2019

#48: Đôi khi muốn yêu thương cả thế giới
Nhưng nhiều khi vẫn thật ghét con người
Đôi khi muốn sống một cách chây lười
Nhưng nhiều khi vẫn phải chăm đáo để
Đôi khi muốn ngừng kêu than, kể lể
Nhưng nhiều khi vẫn phải kể và than
Những ngày qua giống như một khúc đàn
Đương chơi hay mà bỗng đành lỗi nhịp.

Yo Le.29.11.2019#49: Bất chợt bao quanh tôi 
Là một tầng mây ấm
Mây trôi trôi ướt đẫm
Kéo nặng cả trời đêm

Bay bay giữa cỏ mềm
Mây tan tan nhè nhẹ
Tôi lay rồi lay khẽ
Mây lặng lẽ rời đi...

Yo Le.6.12.2019#50: Tôi ở đây... đây thôi...
Ai cầu thì cứ đến.
Nếu tôi làm ai mệt,
Cứ bỏ mặc tôi đây.

Đến với tôi ban ngày
Bỏ tôi khi tối rõ
Tôi cuộn trong đất nhỏ
Lẫn dưới đám cỏ xanh.

Yo Le.7.12.2019