Bài viết đề cập đến: https://spiderum.com/bai-dang/MUON-CHUI-LAM-NHUNG-LAI-THOI-6tv (có thể không nhấn vào để đọc rồi sau đó vội tạm kết luận (trong suy nghĩ) là HW! đang gián tiếp quảng cáo cho cái trang facebook đó).
Xin nhắc lại trước khi bạn tiếp tục đọc: BẠN - ĐÃ - ĐƯỢC - CẢNH - BÁO - TRƯỚC.
Bài học và kinh nghiệm được tích lũy ở đây là: Nếu như người khác "ỉa" ra một đống cứt thì mình không nhất thiết phải là người đến gần nó để mà "ngửi", "tiếp xúc" hay "dọn dẹp" nó. Cách tốt hơn và có thể là cách tốt nhất để xử lý tình huống đó là KỆ MẸ NÓ, không cần quan tâm đến nó làm gì cả.
Và hiện tại thì các kênh truyền thông như truyền hình, báo chí là những KẺ đang "ỉa" ra một "đống cứt" như thế. Cơ sở dẫn đến kết luận đó của HW! là chúng ta không được đọc (hay tiếp cận) NHIỀU với những tin tức tích cực (thành tựu khoa học,...) mà thay vào đó là những thông tin tiêu cực (cướp bóc, hãm hiếp,...). Nói cách khác, cái cần đọc thì ta không được đọc nhưng cái ta đọc lại là những cái không cần đọc.
Cách giải quyết (chưa phù hợp cho lắm nhưng 1 "giải quyết" cũng là "giải quyết"): Lỡ như mà gặp "một đống cứt", ví dụ như là những thông tin tiêu cực, thì bạn có thể không lan truyền cho người khác biết, hoặc cảnh báo "sự thật" (một cách thực sự và đúng đắn) về cái "đống cứt" đó. Hạn chế được càng nhiều càng tốt.