Thực sự không hiểu bọn nào ở trong cái cộng đồng mạng chế ra câu này mà NGU thế không biết @@