lần thứ 3 làm lại bản word thông tin Đảng viên. Do trên bản mẫu có ghi dùng nhập liệu nên mình không để ý hình thức mà chỉ viết nội dung và nộp. Sai và bị trả lại
Cũng do trước đây mình không hay làm word và thường có người in sẵn hay bản mẫu cứ thế mình điền vào. Đúng là cái gì cũng phải tự làm mới biết được, không thể cứ "ăn sẵn" mãi. Còn bị nhận xét là "thế mà cũng in cho được" - cô M.A bí thư chi bộ... cũng không phải quá to tát. Nhưng đây là bài học đối với bản thân mình là quý giá, giúp mình nhận ra nhiều điều, phải cố gắng; tự lực; không ỷ lại vào người khác; nghiêm túc trong mọi việc. Hy vọng sau này sẽ không mắc phải sai lầm tương tự, và học được nhiều hơn nữa từ những điều nhỏ nhặt. Cảm ơn vì T.H.N đã nhắc nhở và truyền đạt lại lời của cô M.A