Tớ biết cứ tiếp tục ăn thế này sẽ béo lắm,
nhưng không thể chống lại hấp dẫn của đồ ăn được.

Tớ biết thức khuya sẽ hại da lắm,
nhưng tớ không ngủ được!

Tớ biết tớ lùn,
nhưng tớ chỉ thích mang dép lê đế bằng thôi à!

Tớ biết chơi điện thoại nhiều mỏi mắt lắm
nhưng tớ không thể dừng lại!

Tớ biết ráng ngủ nướng một lát sẽ đi trễ
nhưng dậy không nổi làm sao đây?

Tớ biết tủ đồ đầy lắm rồi, không nhét thêm được,
nhưng không kìm nổi, vẫn muốn MUA, MUA, MUA!

Tớ biết công việc hôm nay vẫn chưa hoàn thành,
nhưng tớ không muốn làm!

Tớ biết là mỗi tháng cũng có sẽ mấy ngày không được ăn đồ lạnh,
nhưng tớ vẫn thích ăn kem!

Tớ biết tập thể dục rất rất tốt,
nhưng tớ chỉ thích nằm lười.

Tớ biết cậu không thích tớ,
nhưng tớ vẫn âm thầm thích cậu!

Đúng không các chế?

HOÀI ÂN, dịch chơi từ weibo