thumbnail

Workshop: Những đám mây cảm xúc

Hôm nay, ngồi nói chuyện với H. về chuyện quan sát suy nghĩ...
thumbnail

Nhà chữa lành và những lần muốn chết

Những lần muốn chết của mình toàn liên quan tới chuyện thất...