thumbnail

Sống sót qua đại dịch zombie (P7): Chuẩn bị đồ dự trữ

Các phần trước trong series: P1: Xác sống - huyền thoại...
thumbnail

Sống sót qua đại dịch Zombie (P6): Gia cố nhà cửa

Các phần trước trong series: P5: Súng và đạn P4: Vũ khí...
thumbnail

Sống sót qua đại dịch Zombie (P5): Súng và đạn

Các phần trước trong series: P1: zombie - huyền thoại và...
thumbnail

Sống sót qua đại dịch Zombie (P4): Vũ khí cận chiến

Các phần trước trong series: Phần 1: Xác sống - huyền...
thumbnail

Sống sót qua đại dịch Zombie (P3): Những nguyên tắc chung

Các phần trước: Phần 1: Xác sống - huyền thoại và sự thật...
thumbnail

[Kĩ năng sinh tồn] Đại dịch bùng nổ (P2)

Các phần trước: Phần 1: Xác sống - huyền thoại và sự thật...
thumbnail

[Kĩ năng sinh tồn] Sống sót qua đại dịch Zombie (P1)

Xác sống: huyền thoại và sự thật. ZOM-BZE: (Zom'be) ...