thumbnail

Thịt nhân tạo — Cứu tinh của nhân loại?

Phương pháp sản xuất thịt gà, thịt bò và thịt lợn truyền...
thumbnail

Nghệ thuật của cái nhìn

Dẫn nhập Vấn đề với việc nhìn là nó quá dễ dàng và tự...
thumbnail

Đời ngắn ngủi, thế thôi.

Có một thực tế trong cuộc sống hiện đại là thế này: Gần như...
thumbnail

Joker Thực Sự Muốn Gì?

Ở cuối phim The Dark Knight của Christopher Nolan, một bộ...
thumbnail

Cây. Tư tưởng và Thi ca. ― Hermann Hesse

"Với tôi, cây luôn là những người hiền triết. Tôi chiêm bái...
thumbnail

Sinh Tử Luận: Việc đập ruồi

Sáng nay có một con ruồi, theo đúng như tự nhiên đã tạo ra...
thumbnail

Kintsugi (金継ぎ) – bát vỡ lại lành

They are more precious than gold, than much pure gold; they...
thumbnail

Mì Ý và sự khốn cùng của người người Ý

Bạn đã quen với cách ăn mỳ ý bằng nĩa trong các nhà hàng...
thumbnail

Leibniz, Candide và Sisyphus

Sisyphus là vua của nước Ephyra. Một hôm Hades đến để bắt...
Tải thêm