thumbnail

Chủ nghĩa Hiện sinh - sự an ủi cho cuộc đời trọc lốc

tranh tớ vẽ. Dưới những cơn mưa của sự tuyệt vọng xối xả...
thumbnail

Đạp lên cái nóng bằng chủ nghĩa Khắc kỷ

tranh tớ vẽ. Thời tiết Hà Nội lúc này là 38 độ. Nếu bạn...