thumbnail

Rốt cục blockchain là cái quái gì vậy???

Trừ khi bạn từ trên trời rơi xuống còn không chắc chắn bạn...
thumbnail

Tấn công 51% là gì?

Giá trị của blockchain nằm ở chỗ nó loại bỏ sự độc quyền...