thumbnail

Chuyện tạp

1. Sáng đạp xe đi mua đồ ăn sáng, trời ít mây, mưa lớt phớt...
thumbnail

Lắm chuyện xàm

1. Việc thuộc về phần con như giao phối là bản năng sinh ra...
thumbnail

Chuyện chửi rủa

Chửi rủa, nói móc, đá xoáy là một chủ đề rất thú vị và độc...
thumbnail

Xàm về sức khỏe

1. Khi nhìn thấy ai đó cầm một túi đầy thuốc hay nghe ai đó...
thumbnail

Chuyện tình yêu và phim Hàn Quốc

Chuyện là Hàn Quốc làm mấy phim tình cảm lãng mãn hay điên...
thumbnail

Chuyện nghi ngờ

Hôm qua đọc hai bài "Vật liệu phế phẩm sinh học" ...
thumbnail

Nhảm về sáng tạo

Mình xem những thiết kế của Michael Bierut, của Paula Sher,...
Tải thêm