thumbnail

Hướng dẫn tự học cờ vua

Một bài tổng hợp hướng dẫn tự học những vấn đề cơ bản cho...
thumbnail

Cờ vua và điều nhảm nhí

Khi mình tìm hiểu về lập kế hoạch trong cờ vua, trong cuốn...
thumbnail

Tổng hợp cờ vua phần 2 (bổ sung)

Với bài viết tổng hợp cờ vua Tổng hợp cờ vua Bài viết...
thumbnail

Tổng hợp cờ vua

Một bài viết mình luôn muốn hoàn thiện, thời gian trước,...