thumbnail

H. G. Wells vs. James Joyce, và sự đúng sai trong việc đọc

Nhân hôm trước vừa là ngày giỗ thứ 75 của H. G. Wells, mình...
thumbnail

Series Wayfarers và những cái kết không "mì ăn liền"

Nếu đã đọc bài review mình viết gần đây về Wayfarers, anh...
thumbnail

Suspension of Disbelief - khi lôgic tạm "tắt" để phục vụ câu chuyện

Bài viết được đăng lại từ Hội thích truyện Sci Fi (khoa...
thumbnail

The Tiffany Problem - khi sự thật phải bị bẻ cong cho giống "thật"

Bài viết được đăng lại từ Hội thích truyện Sci Fi (khoa...
thumbnail

Never Let Me Go và triết lý Chekhov's Gun

Bài viết được đăng lại từ Hội thích truyện Sci Fi (khoa...
thumbnail

Ursula K. Le Guin và vấn nạn thượng đẳng văn chương

Bài viết được đăng lại từ Hội thích truyện Sci Fi (khoa...
thumbnail

Chiều thời gian, lều báo, và truyện ngắn The Edge Of The Knife

Bài viết được đăng lại từ Hội thích truyện Sci Fi (khoa...
Tải thêm