thumbnail

Review Mistborn - khi kim loại được biến thành siêu năng lực

Fullmetal Alchemist, có điều YA hơn, và thay vì Alchemy...
thumbnail

Review Wayfarers - một ốc đảo lạc quan giữa một đại dương tăm tối

H̵u̵m̵a̵n̵s̵ Sapients of N̵e̵w̵ ̵Y̵o̵r̵k̵ the Galactic...
thumbnail

Review The Witcher - bộ truyện về gã thợ săn quái vật... không săn quái vật

Bài viết được đăng lại từ Hội thích truyện Sci Fi (khoa...
thumbnail

Review Schild’s Ladder - "Dark Souls" của khoa học viễn tưởng

Bài viết được đăng lại từ Hội thích truyện Sci Fi (khoa...
thumbnail

Review The Freeze-Frame Revolution - một hành trình với bao suy ngẫm

Bài viết được đăng lại từ Hội thích truyện Sci Fi (khoa...
thumbnail

Review Breach Of Peace - tác phẩm đầu tay của một Booktuber đình đám

Bài viết được đăng lại từ Hội thích truyện Sci Fi (khoa...
thumbnail

Review series Bobiverse - khi Ready Player One gặp The Martian

Bài viết được đăng lại từ Hội thích truyện Sci Fi (khoa...
thumbnail

Review Dragonsbane - tác phẩm đã châm lửa cho Brandon Sanderson

Bài viết được đăng lại từ Hội thích truyện Sci Fi (khoa...
thumbnail

Review Tam Thể (toàn bộ trilogy) – biên niên sử tương lai của vũ trụ

Bài viết được đăng lại từ Hội thích truyện Sci Fi (khoa...
Tải thêm