thumbnail

MÙI HƯƠNG YÊU THÍCH CỦA BẠN LÀ GÌ?

Chẳng còn những cuốc Grab gấp rút, chẳng còn những giờ ngồi...
thumbnail

Smultronställe (n.) | wordshub #3

Nơi mà bạn được làm đều mình thích, nơi bạn cảm thấy hạnh...
thumbnail

Overthinking (n.) | wordshub #2

Xin chào, lại là mình đây, Jayden, the masturdating one. ...
thumbnail

Ciğerpare (n.) | wordshub #1

Mở đầu cho series #wordshub là một chiếc từ mình thích -...
thumbnail

Bác "người thân" và dăm ba cái trường Đại học

Năm đầu đại học, lúc còn là một "fresh man" chân ướt chân...