thumbnail

Royal City #11

Tôi đã mệt mỏi với việc chờ đợi lắm rồi. Chán cái cảnh...
thumbnail

Royal City #10

Chỉ còn có thể nhìn thấy một màu đen... Đó là những gì tôi...
thumbnail

Royal City #9

Trời hãy còn tối. Cậu trai Pat vẫn còn mải mê vùi trong...
thumbnail

Royal City #8

Tôi chưa bao giờ có nhiều bạn cả. Là con út trong nhà, mỗi...
thumbnail

Royal City #7

"Xin chào buổi sáng hỡi cư dân thành phố Royal! Hôm nay...
thumbnail

Royal City #6

(Từ phần này của Arc 2, mọi thứ sẽ quay lại quá khứ nhiều...
thumbnail

Royal City #5

Beep... Beep... Những âm thanh khô khan phát ra từ máy ghi...
thumbnail

Royal City #4

Dạo gần đây, tôi đã nghĩ nhiều hơn về việc sẽ già đi... Về...
thumbnail

Royal City #3

Royal City #2 Công ty bất động sản Royal Tara...
thumbnail

Royal City #2

Royal City #1 Pat vẫn đứng đó, cứng cả người...
Tải thêm