thumbnail

Tổng hợp truyện Witcher: Sword of Destiny phần 6

Something more Geralt bắt gặp một người thương...
thumbnail

Tổng hợp truyện Witcher: Sword of Destiny phần 5

Sword of Destiny Geralt phát hiện 3 xác người bị...
thumbnail

Tổng hợp truyện Witcher: Sword of Destiny Phần 4

A little sacrifice- Một chút hy sinh Geralt nhận...
thumbnail

Tổng hợp truyện Witcher: Sword of Destiny Phần 3

Eternal Flame/ Ngọn lửa vĩnh cửu Novigrad...
thumbnail

Tổng hợp truyện Witcher: Sword of Destiny phần 2

A shard of Ice- Một mảnh băng Một con zeugl gớm...
thumbnail

Tổng hợp truyện Witcher: Sword of Destiny Phần 1

The Limit of Possibility/ The Bounds of Reason Geralt...
thumbnail

Tổng hợp truyện Witcher: The Last Wish Phần 6

Voice of Reason VI Geralt ngủ gà ngủ gật trong hang động...
thumbnail

Tổng hợp truyện Witcher: The Last Wish Phần 5

Voice of Reason V Geralt đang đọc một quyển sách lịch sử...
thumbnail

Tổng hợp truyện Witcher: The Last Wish Phần 4

Voice of Reason IV Geralt tâm sự với Iola… Anh đã tìm cô...
thumbnail

Tổng hợp truyện Witcher: The Last Wish Phần 3

Voice of Reason III Hai hiệp sĩ của The Order of The White...
Tải thêm