thumbnail

(Viacomi) Biên niên sử Thiên Quốc- Vol 1 #5

#4 "Cái quái gì đang xảy ra vậy!?" "Coi chừng!" "Nắm...
thumbnail

[Viacomi] Biên niên sử Thiên Quốc Vol.1 #4

Vol.1 #3 "Nhà cậu là chỗ này sao?" Tất cả đang đứng...
thumbnail

[Viacomi] Thiên Quốc ngoại truyện- Chap 3: Âm hồn và ác quỷ

Chap 2: Chầu rượu kỳ lạ H tỉnh dậy trong một phòng nhà...
thumbnail

[Viacomi] Biên niên sử Thiên Quốc- Vol.1 #3

Đã 3 tuần trôi qua, cả đám tiếp tục luyện tập với Sự Thông...
thumbnail

[Viacomi] Biên niên sử Thiên Quốc: Vol 1 #2

Vol 1 #1 "Sự Thông Thái là gì? Là phép thuật để giúp...
thumbnail

[Viacomi] Biên niên sử Thiên Quốc: Vol 1 #1

"Tương truyền, ngày ấy Thiên Quốc là một đảo quốc hoang sơ...
thumbnail

[Viacomi]Thiên Quốc Ngoại Truyện- Lưu đày: Chapter 2- Chầu rượu kì lạ

"Làng này có rất nhiều người có siêu năng lực à?" H đã trở...
thumbnail

[VIACOMI] Sơ lược về các nhân vật trong Biên niên sử Thiên Quốc (update liên tục)

*Viết tạm trước mở đầu để kể về lịch sử* Nhân vật chính ...
thumbnail

[Viacomi] Biên niên sử Thiên Quốc- Lịch sử hình thành

"Tương truyền, ngày ấy Thiên Quốc là một đảo quốc hoang sơ...
Tải thêm