thumbnail

Trạng Tí, các Gollum, Kẻ mưu mẹo, và Đức Vua trở lại.

Tôi đọc Chúa Nhẫn hơi muộn, chỉ sau khi xem phim. Nhưng từ...
thumbnail

Từ Rừng Na Uy đến Nỗi buồn chiến tranh

Ký ức là một kẻ chơi trò đuổi bắt tài tình. Khi cần lẩn...
thumbnail

Về Lý Nhuệ

Nhờ bạn giới thiệu, gần đây tôi mới thử đọc truyện ngắn của...