thumbnail

Mối thâm thù Thiệu – Kỳ làm Sài Gòn sụp đổ

Mối thâm thù giữa Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ làm Sài...
thumbnail

Cuộc chiến tranh 30 năm ở Việt Nam

Đây là 1 góc nhìn rất thú vị về chiến tranh Việt Nam, giúp...
thumbnail

Thăng trầm Việt ngữ (P2): Sự hình thành chữ Quốc ngữ (II)

Tiếp nối của phần trước: Sự thành thành chữ Quốc ngữ (I) ...
thumbnail

Thăng trầm Việt ngữ (P2): Sự hình thành chữ Quốc ngữ (I)

Sau khi đã hiểu về chữ Nôm qua phần 1 , chúng ta sẽ...
thumbnail

Thăng trầm Việt ngữ (P1): Từ chữ Hán đến chữ Nôm

Tình cờ đọc được bộ sách giáo khoa kiểu mới do nhóm Cánh...